Visie & Missie

Integraal kindcentrum (IKC) Valeo is een plek waar kinderen van 0-13 jaar zich kunnen ontwikkelen zowel onder als voor- en na schooltijd. IKC Valeo is een samenwerkingsverband tussen een protestants christelijke basisschool die onderdeel uitmaakt van stichting TWijs en kinderopvangorganisatie Partou.

Onze visie

Valeo komt van het Latijnse ‘Volo et valeo’. Dat betekent ‘ik wil en ik kan’. Het is een perfect passende naam die aansluit bij de ambitie van de school: ieder kind in zijn of haar kracht te zetten en ze het zelfvertrouwen te geven dat alles waar ze van dromen werkelijkheid kan worden. Vanuit de christelijke identiteit houdt dit in dat wij als team, samen met kinderen en ouders, inhoud en vorm willen geven aan datgene wat er in de Bijbel staat over hoe wij als mensen met elkaar in deze wereld moeten samenleven. Deze gedachte komt niet alleen tot uiting bij de godsdienstlessen, maar is een wezenlijk bestanddeel in het wezen van de school. Hoewel wij een christelijk integraal kindcentrum zijn is ieder kind welkom bij Valeo, ongeacht zijn/haar achtergrond of levensovertuiging. Met het kiezen voor ons IKC respecteren ouders ons gedachtegoed en onze uitgangspunten.

Onze missie

We menen dat ieder mens uniek en van waarde is. Dit betekent in de eerste plaats dat we de kinderen zo positief mogelijk benaderen. Positief gedrag belonen werkt beter dan negatief gedrag bestraffen. Wij leren de kinderen om samen te werken, elkaar te respecteren, naar elkaar te luisteren en, indien van toepassing, elkaar te vergeven. Negatief gedrag maken we bespreekbaar en wordt niet getolereerd. Vanuit een gezamenlijke en voor iedereen herkenbare aanpak werken wij aan een veilig pedagogisch klimaat voor onze kinderen.