Onze school

Onze school heeft als hoofddoel ‘kwalitatief goed onderwijs geven aan al onze leerlingen’.

Onze school

Onze school heeft als hoofddoel ‘kwalitatief goed onderwijs geven aan al onze leerlingen’. Wat ons beweegt en hoe wij dat doen leest u in onze ‘visie en missie’.

Schoolklimaat

Onze school wil een veilig ‘vangnet’ voor de leerlingen zijn, waar leerlingen geborgenheid ervaren. De Wadden is een zorgzame school, waar leerlingen zich veilig voelen en graag zijn. Door duidelijke grenzen te stellen en met rust in de school bewaken wij die veiligheid.

Omgang

IKC Valeo is een school die respect, warmte, vriendelijkheid en loyaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Op onze school werken we vanuit de christelijke levensbeschouwing en traditie. Wij profileren ons als een laagdrempelige school waar ouders en kinderen gehoord worden. Communicatie en betrokkenheid bij elkaar zijn hierbij belangrijk.

Bekijk onze visie Bekijk onze missie

CBS de Wadden wordt een IKC!

CBS de Wadden wordt een IKC! Een IKC is een integraal kind centrum. Een plek waar kinderen van 0-13 jaar zich kunnen ontwikkelen zowel onder als voor- en na schooltijd. Na de zomervakantie zal onze school verdergaan onder een nieuwe naam. Houd de site in de gaten voor meer informatie!

Om een integraal kind centrum te worden is het belangrijk om met een kinderopvang partner samen te werken. Die samenwerking gaan wij graag aan met Partou.

Partou verzorgt op dit moment al de buitenschoolse opvang in ons gebouw, maar zullen na de zomervakantie starten met twee peuterspeelzaalgroepen!

Ons jaaroverzicht

De vakanties, studie- en margedagen vallen op onderstaande dagen. Eventuele wijzigingen ziet u altijd op ons ouderportaal Parro.

Vakantie en vrije dagen 2023-2024
Herfstvakantie zaterdag 21 oktober – zondag 29 oktober 2023
Kerstvakantie
zaterdag 23 december 2023 – zondag 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie
zaterdag 17 februari- zondag 25 februari 2024
Pasen en Goede Vrijdag
vrijdag 29 maart – maandag 1 april 2024
Meivakantie
zaterdag 27 april – zondag 12 mei 2024
Pinksteren
zondag 19 mei – maandag 20 mei 2024
Zomervakantie
zaterdag 20 juli – zondag 1 september 2024

Studiedagen = alle leerlingen zijn vrij
Vrijdag 1 september 2023
Maandag 30 oktober 2023
Woensdag 6 december 2023
Vrijdag 26 januari 2024 
Donderdag 28 maart 2024
Dinsdag 2 juli 2024

Margedagen = alle leerlingen zijn vrij
Vrijdag 22 december 2023
Maandag 1 juli 2024
Vrijdag 19 juli 2024

Continurooster = 14.00 uur uit
Dinsdag 5 december 2023
Vrijdag 26 april 2024

Speerpunt ‘basisvaardigheden’

We leren uw kind basisvaardigheden aan op het gebied van kennen en kunnen, spel en sport, expressie en creativiteit. Hoewel wij bijdragen aan de ontwikkeling van het totale kind is er voor gekozen om de aandacht voor de leerstof prioriteit te geven. Wij zien het als onze belangrijkste opdracht om onze leerlingen goed taal-, lees- en rekenonderwijs te geven.

Speerpunt ‘Harmonie en veiligheid’

Als christelijke basisschool zien wij het als een uitdaging om harmonie en veiligheid te bieden aan ieder kind, zodat hij/zij zich optimaal kan ontplooien. Duidelijke afspraken en een positieve benadering liggen hieraan ten grondslag. Binnen die veiligheid stimuleren we onze kinderen om zo veel mogelijk eigen verantwoordelijkheid te nemen. Onze school wil aan de kinderen alle kansen bieden om zichzelf te ontwikkelen tot een mens met zelfvertrouwen, met respect voor zichzelf en de ander, met een open vizier naar de samenleving.

Speerpunt ‘ICT onderwijs’

We zetten veel digitale hulpmiddelen in zoals computers, laptops en tablets die dagelijks worden ingezet bij de diverse vakgebieden. Het gebruik van actuele software ondersteunt het leerproces. De lokalen beschikken over een digitaal schoolbord wat leidt tot interactieve lessen.

Laatste nieuws

Maandagkrant

Afgelopen vrijdag is het nieuwe logo onthuld van onze school: IKC Valeo! Om 11:45 uur was het zover: ons nieuwe logo is onthuld. Op het schoolplein hebben we dit feestelijk gedaan. Binnenkort worden de nieuwe schoolborden opgehangen en kunt u ze bewonderen.

Maandagkrant

Deze week mogen de kinderen stemmen voor de naam van ons nieuw IKC! Bij een nieuw IKC hoort ook een nieuwe naam. Aanstaande donderdag is het zover! De kinderen mogen stemmen voor onze nieuwe schoolnaam. Wat zal het worden?

Maandagkrant

Hoe leuk het buiten ook was, we komen zachtjes de school binnen. Zo kan er rustig gewerkt worden

Referenties

Hele leuke school. Doen veel verschillende dingen voor en met de leerlingen

- Ouder van Zhai

De waddenschool is naar mijn mening de beste school in de Boerhaavewijk. Goed onderwijs en veel betrokkenheid van het team en ouders.

- Pim Herwijer

Als ouder ben ik tevreden over hoe de school zich inzet voor de kinderen en voor de kwaliteit van het onderwijs. Het hele team is betrokken.
Mijn zoon gaat met plezier naar school.

- Tevreden ouder

Fotoalbums

Impressie onze school