Peuterspeelzaal en BSO

CBS de Wadden wordt een IKC! Een IKC is een integraal kind centrum. Een plek waar kinderen van 0-13 jaar zich kunnen ontwikkelen zowel onder als voor- en na schooltijd.   

Om een integraal kind centrum te worden is het belangrijk om met een kinderopvang partner samen te werken. Die samenwerking gaan wij graag aan met Partou.  

Partou verzorgt op dit moment al de buitenschoolse opvang in ons gebouw, maar zij zullen na de zomervakantie starten twee peuterspeelzaalgroepen. Via onderstaande link kunt u zich inschrijven voor deze peuteropvang.

Peuteropvang Alexander Flemingstraat 24 Haarlem | Partou